Sklep: Świat Kobiet Ana

Lokal nr 2417 w Wirtualnym Centrum Handlowym
Zapraszam codziennie w godzinach 0.00 – 24.00

 1. (0)
 2. 0,0/5
 3. Ostatnio logował się: 12.12.2016
 4. Użytkownik od: 07.10.2015
 5. Napisz do Sprzedawcy
  1. F.H.U. ANA Anna Wutke

  2. Adres: Mickiewicza 24/20, 32-626 Jawiszowice

  3. NIP: 6521363406

  4. Tel: +48519158282

  5. Sprzedawca wystawia faktury

   1. - Wszystkie oferty Sprzedawcy
   2. - Regualmin Sprzedawcy
   3. - Reklamacja i zwrot

Opis

Wszystkie oferty

Komentarze

Regulamin Sprzedawcy

Reklamacja i zwrot

Opis
Sprzedaż bielizny damskiej , biustonoszy - markowych polskich producentów w atrakcyjnych cenach -dostawa gratis od 100 zł. -Zapraszamy
Sprzedawca wystawia oferty w kategoriach:
 1. Moda
Komentarze

Wszystkie ()

Pozytywne ()

Neutralne ()

Negatywne ()

Wszystkie()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Pozytywne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Neutralne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Negatywne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...
Reklamacja i zwrot

Reklamacja

W przypadku gdy Towar ma wadę/jest niezgodny z umową należy go odesłać do Sprzedającego na adres: Świat Kobiet, oś. Paderewskiego 12, 32-626 Jawiszowice wraz ze wskazaniem wady/niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej ceny.

Zwrot

1. Kupujący będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania Towaru.  2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.  3. W celu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sprzedającego (załącznik w korespondencji mailowej) wraz z paragonem lub fakturą VAT  na adres salonu: 32-626 Jawiszowice Świat Kobiet ana oś.Paderewskiego 12  4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru nie jest możliwy, gdy Towar był używany w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje zwrotu należnych pieniędzy w sposób tożsamy do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Towar, a w przypadku braku takiej możliwości zapłata nastąpi za pobraniem przekazem pocztowym.Zwrot należności Sprzedawca dokonuje do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.

5. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego pod warunkami określonymi poniżej.  6.  Kupujący może złożyć oświadczenie o wymianie, wysyłając informację na adres email  wskazany na Stronie Internetowej.  7. Do wymiany dochodzi, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez Kupującego, Kupujący zwróci Towar uzasadniając przyczynę zwrotu Sprzedającemu. Koszty przesyłki związanej z wymianą pokrywa Kupujący, w tym koszty przesyłki w sytuacji, gdy Sprzedający uzna, iż towar nie podlega wymianie.  8. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje zwrócony Towar do wymiany, to w terminie 7 dni wysyła wybrany na wymianę przez Kupującego Towar.

Gwarancja

Towary są objęte gwarancją producenta. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny.
Regulamin Sprzedawcy

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy ANA-ŚWIAT KOBIET stanowi część przedsiębiorstwa Anna Wutke prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. ANA Anna Wutke, 32-626 Jawiszowice ul. Mickiewicza 24/20 - salon oś. Paderewskiego 12, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 652-136-34-06 oraz numer identyfikacyjny REGON 122947430, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Postanowienia ogólne

§ 1  Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – F.H.U. ANA Anna Wutke, 32-626 Jawiszowice ul. Mickiewicza 24/20,  NIP 652-136-34-06, REGON 122947430,  adres mailowy: biuro@firmaana.pl  2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,  4. Strona Internetowa – strona sklepów: www.firmaana.pl oraz www.sklep-biustonosze.pl  5. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,  6. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, zmierzające bezpośrenio do zawarcia Umowy Sprzedaży  7. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,  8. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę, koszty wysyłki.  9. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,  10.Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.

§ 2

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży towarów ze Strony Internetowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny, kosztach i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupujących będących Konsumentami oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.

Zamówienie  § 3  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 3 dni robocze od jego otrzymania, jeżeli spełniła łącznie następujące warunki:

1. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy do realizacji zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej.

2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej oraz zgodziła się na przetwarzanie swoich danych osobowych.  3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.  Zawarcie umowy  § 4

1.Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo  w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Kupującego wyboru Dostawy oraz określeniu formy płatności.  Płatność  § 5

Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.  a. Płatność tradycyjnym przelewem na konto podane podczas składania zamówienia  b. Płatność przy odbiorze (nie dotyczy wysyłki do krajów UE)  c. Gotówka odbiór osobisty w salonie - Jawiszowice Os. Paderewskiego 12

d. Płatność poprzez system PayU regulamin dostępny na stronie  

e. Płatności poprzez system Przelewy24, gdzie operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. - regulamin dostępny  http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

f. Płatności poprzez system PayPal

§ 6

Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych do Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.

Realizacja zamówienia  § 7

Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju i Unii Europejskiej za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. W przypadku wyboru płacę przy odbiorze – zamówienie takowe zostanie zrealizowane w ciągu 1 – 2 dni roboczych.

Koszty  § 8

Koszty przesyłki Towaru  wskazane w formularzu zamówienia  ponosi Kupujący.

§ 9

Koszty przesyłki Towaru  zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

Odstąpienie od umowy  § 10

1. Kupujący będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Zwracany towar powinien być nieużywany, czysty z metkami i pozbawiony wszelkich zapachów (np. perfum, kremów itp).

2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

3. W celu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sprzedającego.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru nie jest możliwy, gdy Towar był używany w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem zawarcia umowy (paragonem lub fakturą VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (załącznik w korespondencji mailowej). W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje zwrotu należnych pieniędzy w sposób tożsamy do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Towar, a w przypadku braku takiej możliwości zapłata nastąpi za pobraniem przekazem pocztowym. Zwrot należności Sprzedawca dokonuje do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.

Wymiana  § 11

1. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego pod warunkami określonymi poniżej.

2. Kupujący może złożyć oświadczenie o wymianie, wysyłając informację na adres email  wskazany na Stronie Internetowej.

3. Do wymiany dochodzi, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Towaru przez Kupującego, Kupujący zwróci Towar uzasadniając przyczynę zwrotu Sprzedającemu. Koszty przesyłki związanej z wymianą pokrywa Kupujący, w tym koszty przesyłki w sytuacji, gdy Sprzedający uzna, iż towar nie podlega wymianie.

4. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje zwrócony Towar do wymiany, Sprzedawca w terminie 7 dni wysyła wybrany na wymianę przez Kupującego Towar.

Reklamacje i gwarancja  § 12

Towary są objęte gwarancją producenta. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny.

§ 13

1. W przypadku gdy Towar ma wadę/jest niezgodny z umową należy go odesłać do Sprzedającego na adres: Świat Kobiet, oś. Paderewskiego 12, 32-626 Jawiszowice wraz ze wskazaniem wady/niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej ceny.

Dane osobowe  § 14

1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia  jest Sprzedający tj. F.H.U. ANA Anna Wutke.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione w sposób wskazany na Stronie Internetowej przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedającego i usunięcia.

4. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu jego realizacji.

Postanowienia końcowe  § 15

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów i składanie zamówień oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Na urządzeniu końcowym Kupującego (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Kupujący wyraża zgodę. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

§ 16

Formularz Zamówienia i Potwierdzenie rejestracji zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

1.Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.