Sklep: stonki_com_pl

Lokal nr 2534 w Wirtualnym Centrum Handlowym
Zapraszam codziennie w godzinach 0.00 – 24.00

 1. (40)
 2. 5,0/5
 3. Ostatnio logował się: 22.12.2016
 4. Użytkownik od: 22.10.2015
 5. Napisz do Sprzedawcy
  1. byBOCIEK.pl

  2. Adres: 1 Maja 56/15, 45-357 Opole

  3. NIP: 7542692133

  4. Tel: +48530169489

  5. Sprzedawca wystawia faktury

   1. - Wszystkie oferty Sprzedawcy
   2. - Regualmin Sprzedawcy
   3. - Reklamacja i zwrot

Opis

Wszystkie oferty

Komentarze

Regulamin Sprzedawcy

Reklamacja i zwrot

Komentarze

Wszystkie ()

Pozytywne ()

Neutralne ()

Negatywne ()

Wszystkie()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Pozytywne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Neutralne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...

Negatywne()

Proszę czekać, trwa wczytywanie komentarzy...
Reklamacja i zwrot

Reklamacja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

 

4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

 

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. W przypadku kiedy usunięcie wady wymaga odesłania przedmiotu do zewnętrznego serwisu czas ten może ulec wydłużeniu i w takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację i wysłać na koszt Sprzedawcy (list polecony ekonomiczny) reklamowany Towar na adres korespondencyjny sklepu. (byBOCIEK.pl , Skr.Pocztowa 11 , 45-076 Opole 1)

8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia

(  ) zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki pisząc na adres sklepu lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 530 169 489 (koszt połączenia wg stawki operatora) . 

POBIERZ OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD KUPNA >  <

Zwrot

W sklepie stonki_com_pl Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

Sklep stonki_com_pl zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 

W przypadku gdy konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenie oferowany przez sklep stonki_com_pl, sklep stonki_com_pl nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

 

Zwracany towar należy odesłać na własny koszt nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia przez konsumenta chęci zwrotu.

 

Zwracany towar z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu: byBOCIEK.pl Skr.Pocztowa 11 45-076 Opole I.     POBIERZ OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD KUPNA >  <

Gwarancja

a

Regulamin Sprzedawcy

a